Kungsladugårdsskolan, Majorna

Kungsladugårdsskolan ligger i en del av staden som karakteriseras av täta kvarter med landshövdingehus i norr och öppna trädgårdskvarter med villor och radhus i den söder, en plats som går under namnet Majorna.

Kungsladugårds namn kommer sig från tiden då gamla Älvsborgs fästning fortfarande användes. Bland annat höll man kreatur som fick beta på de kungliga ägorna bakom borgen. Djuren hölls bl.a. i en ladugård utanför själva fästningen, som kallades Elfsborgs Kongs ladugård vilket sedan förkortades ner till Kungsladugård.

Kungsladugårds stadsplan har sammanfattats mycket fint: ”Högst få invånare äger en karta över sin stad och ännu färre använder den under sina promenader utan de flesta går efter sitt minne. Därför bör man, när det ofta är så lätt gjort, anlägga punkter i staden som kan fungera som minnespunkter, undvika enformighet och ge vandraren största möjliga omväxling.”. Och med denna inställning till planeringen av stadsdelen har Majorna och Kungsladugård blivit den vackra plats med färg och form i mångfald som den är idag.

Skolan i sig stod klar 1930 och är ritad av arkitekt Ragnar Ossian Swensson.

Läs mer om Kungsladugård

Att göra där

Majorna är en fantastisk del av Göteborg att promenera i, inte minst för alla mysiga caféer som finns utan även för den vackra arkitektur som stolt breder ut sig i stadsdelen.